Šampionáty-podmienky

 

Interšampión  ( FCI )

 • potrebné získať 4x CACIB
 • najmenej od 3 rôznych rozhodcov
 • čakateľstvo najmenej z troch rôznych členských štátov FCI
 • medzi udelením prvého a posledného čakateľstva musí uplynúť 12 mesiacov a 1 deň

  

Slovenský šampión krásy mladých ( SKJ )

 • 3x CAJC minimálne od dvoch rôznych rozhodcov
 • 1x CAJC môže byť nahradeným 1x CAC, ak ho pes získal do veku 24 mesiacov ( tento CAC sa nemôže započítať do CAC, potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy )
 • CAJC sa udeluje v triede mladých na výstavách : medzinárodná, národná, špeciálna, klubová

   

Slovenský šampión krásy ( SKJ )

 • CAC sa udeluje v triedach: stredná, otvorená, šampiónov, alebo víťazov, na výstavách : medzinárodná, národná, špeciálna, klubová
 • je potrebné získať 4x CAC, / najmenej jeden musí byť získaný na medzinárodnej výstave ), alebo 3x CAC a 3x reserve CAC, ktoré môžu nahradiť jeden CAC
 • z dvoch výstavných sezón  ( sezóna - jeden kalendárny rok )
 • minimálne od dvoch rôznych rozhodcov

 

Slovenský Grand šampión ( SKJ )

 • pes/fena musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy
 • je potrebné získať 3x CAC v triede šampiónov na výstavách poriadaných pod záštitou SKJ
 • od dvoch rôznych rozhodcov
 • jeden z potrebných CAC je nutné získať na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB

 

Slovenský šampión veteránov ( SKJ ) 

 

 • pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ
 • V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
 • 1x  V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou SKJ

  

 

Český junior šampión ( ČMKÚ )

 • 3 x CAJC od dvoch rozhodcov
 • 1 x CAJC môže byť nahradený 1 x CAC, získaný do veku 24 mesiacov ( použitý CAC, nemôže byť podkladom pre získanie titulu Český šampion )
 • CAJC sa udeluje v triede mladých na výstavách: medzinárodná, národná, špeciálna, klubová

 

Český šampión ( ČMKÚ )

 • CAC sa udeľuje v triedach : stredná, otvorená, šampiónov, resp. víťazov na výstavách : medzinárodnej, národnej, špeciálnej a klubovej v ČR
 • je potrebné získať 5x CAC, z toho minimálne 1x na medzinárodnej výstave a minimálne 1 x na výstave organizovanej klubom, alebo z MVP
 • z dvoch výstavných sezón
 • minimálne od 2 rôznych rozhodcov

 

Poľský šampión mladých ( ZKwP )

 • 3x titul Víťaz mladých v triede mladých
 • od 3 rôznych rozhodcov
 • najmenej jedna výstava musí byť medzinárodná, alebo klubová

 

Poľský šampión ( ZKwP )

 • 3x CWC v triede strednej, otvorenej, alebo šampiónov
 • vek psa od 15 mesiacov
 • najmenej jedna výstava musí byť medzinárodná, alebo klubová
 • od 3 rôznych rozhodcov
 • medzi prvým a tretím získaným CWC, musí uplynúť 6 mesiacov

 

Maďarský šampión mladých ( MEOE )

 • 3x titul HPJ ( Hungaria Prima junior ), v triede mladých do veku psa 18 mesiacov
 • najmenej od 2 rôznych rozhodcov
 • najmenej 1x z medzinárodnej, alebo klubovej výstavy

 

Maďarský šampión ( MEOE )

 • je potrebné získať 4x CAC v triede strednej, alebo otvorenej
 • najmenej od 3 rôznych rozhodcov
 • najmenej 2x z medzinárodnej, alebo klubovej výstavy
 • medzi prvým a posledným čakateľstvom musí uplynúť najmenej 1 rok a 1 deň

 

Maďarský Grand šampión (MEOE )  

 • 3x CAC z triedy šampiónov a najmenej 1x BOB
 • najmenej od 2 rôznych rozhodcov

 

Maďarský Show šampión ( MEOE )

 • 6x CAC z triedy strednej, otvorenej, alebo šampiónov
 • najmenej od 3 rôznych rozhodcov
 • najmenej 3x CAC musí byť z medzinárodnej alebo klubovej výstavy
 • medzi prvým a posledným čakateľstvom, musí uplynúť jeden rok a jeden deň

 

Maďarský šampión veteránov ( MEOE ) 

 • 3x víťazstvo v triede veteránov ( CAC veterán )
 • najmenej od 2 rôznych rozhodcov
 • najmenej 1x CAC musí byť z medzinárodnej, alebo klubovej výstavy

 

Chorvátsky šampión mladých ( HKS )

 • 3x titul Prvak mladih v triede mladých, 1x CAJC možno nahradiť titulom CAC, získaným do 18 mesiaca veku psa
 • najmenej od 2 rôznych rozhodcov
 • typ výstavy nieje určený

 

Chorvátsky šampión ( HKS )

 • je potrebné získať 4x CAC
 • od 3 rôznych rozhodcov
 • najmenej 2x z medzinárodnej výstavy
 • medzi prvým a posledným čakateľstvom, musí uplynúť najmenej jeden rok a jeden deň

  

Slovinský šampión mladých ( KZS )

 • 3x titul Víťaz mladých v triede mladých, 1x možno nahradiť titulom CAC, získaným do 18 mesiaca veku psa
 • od 3 rôznych rozhodcov
 • 1x musí byť z medzinárodnej výstavy

 

Slovinský šampión ( KZS )

 • je potrebné získať 4x CAC
 • od 4 rôznych rozhodcov
 • najmenej 2x z medzinárodnej výstavy
 • medzi prvým a posledným čakateľstvom, musí uplynúť najmenej jeden rok a jeden deň

 

Rakúsky šampión mladých ( ÖKV )

 • udeľuje sa v triede mladých, na výstavách s udeľovaním CACA
 • je potrebné získať 3x Jungenbester, alebo 2x Jungenbester v triede mladých a 1x CACA v triede strednej, otvorenej, alebo víťazov
 • najmenej od 2 rôznych rozhodcov
 • vo veku psa od 9 do 18 mesiacov

 

Rakúsky šampión ( ÖKV )

 • CACA, a reserve CACA sa udeľuje v triede strednej, otvorenej a šampiónov na medzinárodných, národných, alebo klubových výstavách
 • je potrebné získať 4x CACA
 • najmenej od 3 rôznych rozhodcov
 • najmenej z 2 medzinárodných výstav
 • medzi prvým a posledným čakateľstvom musí uplynúť jeden rok a jeden deň

 

Nemecký šampión mladých ( VDH )

 • je potrebbné získať 3x Deutscher Jungend Champion, v triede mladých, do 18 mesiacov veku psa
 • mnimálne od 2 rôznych rozhodcov
 • najmenej 1x z medzinárodnej, alebo klubovej výstavy

 

Nemecký šampión ( VDH )

 • je potrebné získať 5x CAC VDH, z toho minimálne 3x z medzinárodnej, alebo národnej výstavy
 • medzi udelením prvého a posledného čakateľstva musí uplynúť jeden rok
 • čakateľstvo musí byť udelené minimálne od 3 roznych rozhodcov
 • zadáva sa v triede strednej, otvorenej a šampiónov
 • čakateľstvo z výstavy VDH Bundesieger alebo VDH Europasieger, sa počíta za dve čakateľsvá

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode